Hà Nội Classic Motorcycles – Pả Vi 2015Mong sao quả đất vẫn tròn
Vẫn còn nhớ đến
Lại về gọi nhau …. !

Hà nội Classic Motorcycles – Thiện nguyên Trường mầm non Pả Vi, Hà Giang

Editor : Nguyễn Việt Hà
Music : Trái Đất Tròn – Hải Bột

https://www.facebook.com/hafsasng
https://www.facebook.com/hanoiclassicmoto

source

Written by

No Comments Yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.